Kontakty

Basa:             mirekstrouhal@seznam.cz
Kytara:          zachoval@tiscali.cz  

Klávesy:        hocke@centrum.cz http://www.hocke.eu

Bubny:           jan.viktorin@seznam.cz

Zpěv:             m.kosina@centrum.cz